"Multifarious Visions from the Sonic Margins"

Monday 3 February 2014

Hisvoice review A Concise Dictionary of Plants and Their Uses

Thanks are due to Tomáš Procházka who has listened to and pondered Sub Loam's latest and has written a thoughtful and sympathetic review in the excellent Czech magazine hisvoice: Jedná se v podstatě o EP o třech skladbách se shouhrnnou délkou necelých šestnáct minut, tak aby se pohodlně vešly na třípalcové CDr, na kterém vychází spolu s autorskou grafikou Thomase Shrubsola v počtu čtyřiceti kusů. Hudba byla nahrána na čtyřstopý kazetový magnetofon a jde, jak ostatně název napovídá, o poctu rostlinnému světu a životu. Jednotlivé skladby označené pouze čísly, jsou věnovány půdě, slunci a rostlinným vláknům. Pokud si nepřečte legendu, která se k nahrávce váže, může být leckterý posluchač zklamán, hudba zní jako jaksi divně úporný minimalismus, saxofon má škytavku a štěká na jednom místě jako opuštěný pták v polích, zajímavé elektronické zvuky za ním nejsou pro změnu téměř slyšet. V druhém tracku má zase šum pásku téměř stejnou důležitost jako užitečný hudební záznam a v pozadí diktuje nějaký lunatický varhaník do kláves náhodná data. Ani třetí track nevysvobodí posluchače z chaotických chuchvalců mimozemského jazzu, bloumavé melodie saxofonu se proplétají s vyťukávanýmy klávesovými zvuky a trochu archaicky znějící elektronikou. Pokud ale posloucháme A Concise Dictionary of Plants and Their Uses s vědomím, že jde o umělecký obraz “chlorocentrického” světa, nalézáme zajímavý amorfní hudební tvar, poměrně výstižně přibližující představu rostlinných světů, klíčení, rašení, rhizomatické spoje, tlení, vznik i zánik probíhající v jediný moment. V tomto vesmíru nic nemá přednost, vše pracuje v součinnosti s ostatními elementy, tomuto světu je efektní čištění za účelem přehlednosti či ušlechtilosti. Toto je hudba permakultury - cenný pokus připomenout pyšné lidské kultuře existenci i jiných vesmírů, než toho, ve kterém aktuálně žijeme. Přál bych si aby takových pokusů bylo víc. Link here: http://www.hisvoice.cz/clanek_1763_sub-loam-a-concise-dictionary-of-plants-and-their-uses.html

No comments:

Post a Comment